Syntheses PM

Elk jaar krijgen de studenten van de opleiding Professioneel Meesterschap van het CNA in Amsterdam de opdracht om gezamenlijk een syntheseproduct te maken. Dit mondt uit in verrassende initiatieven.


Maestro is een spel voor onderwijsteams en laat docenten spelenderwijs met elkaar nadenken over een aantal actuele thema’s. Het spel bestaat uit een aantal puzzels die in kleine subteams gelegd worden. Onderweg zijn er vragen en opdrachten om te beantwoorden. De spelduur bedraagt ongeveer 90 min.


De Stamtafel daagt collega’s uit om na te denken over toekomstig onderwijs en met elkaar in gesprek te gaan over de verbinding met wetenschappelijke inzichten. Bekijk de promotiefilm.


Studenten bundelen op de website ‘Meester Aad’ de door hen verworven kennis en prikkelen bezoekers om met een frisse blijk te kijken naar (onderdelen, elementen, invloeden, werkwijzen, organisatie van) het beroepsonderwijs. Op de website zijn diverse columns, artikelen en inspirerende filmpjes te vinden.


De website ‘Meesterschap‘ biedt een uiteenlopende keuze aan artikelen die de in twee jaar verworven diepgaande kennis van de studenten onderstreept. Ook ‘Delenisvermenigvuldigen’ maakt deel uit van deze studiegroep. Een derde groep maakte het prachtige glossy ‘Steeds Wijzer‘.


‘Onderwijsheid.nu’ is een verrassend spel over vormgeving van het onderwijs. Docenten worden uitgedaagd over hun visie op didactiek, pedagogiek, professionalisering en op de inrichting van hun organisatie onderling in gesprek te gaan.


‘Vliegwiel voor Schoolontwikkeling’: grenservaringen van masters bij het realiseren van vernieuwingen binnen een lerende organisatie. Twee groepen beschrijven hun ervaringen van hun interventies op school: vanuit het perspectief van een lerende organisatie en vanuit grenservaringen die worden ondervonden.


In ‘Leraar 2020‘ beschrijven de masters hun visie op onderwijs van de toekomst. Hoe zal het onderwijs ingericht moeten worden? Welke randvoorwaarden horen hierbij? Een visionaire blik van gebundelde kennis.