Delen = vermenigvuldigen

COMN wil (onderzoeks)kennis delen. Een groep mbo-masters ‘Professioneel Meesterschap’ heeft het initiatief genomen een kennisbank van onderzoeken samen te stellen als syntheseopdracht met de toepasselijke naam: ‘delenisvermenigvuldigen’.

Docenten in het onderwijs worstelen dagelijks met verschillende uitdagingen in hun klassen. Oplossingen die docenten hiervoor bedenken maken het verschil en zorgen er mede hierdoor voor dat cursisten succesvol zijn.

Hier vind je voor een aantal uitdagingen een mogelijke oplossing. Deze oplossingen zijn tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek. De oplossingen beschouwen wij als een ‘Work in progress’. Wij dagen je uit om onze oplossingen te testen, te beoordelen en ons van feedback te voorzien. Door het delen van onze oplossingen willen wij ze verbeteren, zodat andere docenten er nog beter gebruik van kunnen maken. Al onze oplossingen zijn geschikt voor het vo, mbo en hbo.