Onderzoek

De missie van COMN is verbinding van onderzoek met de onderwijspraktijk. Dit wordt al gerealiseerd door Academische Opleidingsscholen, maar ook de overige scholen worden zich steeds meer bewust dat onderzoek een vliegwiel voor onderwijsontwikkeling betekent. Onderzoek doen leidt bovendien tot professionalisering van docenten. Daarom heeft COMN initiatieven ondernomen om aansluiting te zoeken bij het NRO waar zij als klankbord fungeert. Ook de Onderwijscoperatie waarbij actieve COMN-leden betrokken zijn, heeft onderzoek doen en het stimuleren van een onderzoekende houding bij docenten als speerpunt benoemd. Tenslotte werkt COMN samen met ECBO om onderzoek te delen en te verspreiden.

NRO       weten ww       

 

logo

 

logo-onderwijscooperatiebveECBO

 

wij-leren.nlscript-logo