LOB-symposium COMN in Laren

Foto’s: Lisa Stumpel

Hieronder kunt u de presentaties vinden van de workshopleiders en de masters. Zie het programmaboekje voor verdere informatie.

  • Buro kLOBt! (Marianne Koot en Caroline Wiebenga-Brouwer). Handreiking om morgen met LOB aan de slag te gaan.
  • APS (Dimph Rubbens). LOB en TL vakdocenten.
  • SLO (Viola van Lanschot Hubrecht). Scenario’s LOB; vernieuwing examenprogramma’s vmbo.
  • ECBO (Metje Jantje Groeneveld). LOB in het beroepsonderwijs.
  • SHARE (Liduine Sinnema). Spel om studenten te laten reflecteren op hun loopbaanorintatie. Zie introductie spel. Meer informatie op delenisvermenigvuldigen.
  • De invloed van LOB op de sectorkeuze van vmbo-jongeren (Margreet Visser). In deze poster leest u de resultaten.
  • Je kent ze niet meer terug. (Martha Vreijsen). Hier leest u de uitkomsten van het onderzoek naar de effecten van een kort en intensief uitwisselingsprogramma.

De ruim 80 bezoekers/deelnemers lieten veel positieve reacties horen over de middag/avond en een aantal meldde zich aan als (bijzonder) lid. Wij danken de workshopleiders, masters, leerlingen en mbo-student die gezamenlijk vorm hebben gegeven aan de inhoud van deze dag. Speciale dank gaat uit naar Lisa Stumpel (foto’s, ondersteuning tijdens het symposium) en naar Elianne Anemaat die aanbood ons te helpen met de organisatie en inhoudelijke voorbereidingen van het symposium; zij nam tevens het dagvoorzitterschap voor haar rekening.

lob-klein

 
You may also like...