Categorie: Activiteiten

COMN organiseert lezingen, workshops, symposia en verbindt activiteiten van leden. Tevens vormt COMN een klankbord voor: docenten en management en schoolbesturen; VO-raad, HBO-raad, MBO-raad; OCW; Universiteiten en Hogescholen in het algemeen en Masteropleidingen in het bijzonder.

Symposia

COMN organiseert jaarlijks 1 2 symposia op scholen van leden. Het bestuur van de school wordt gevraagd gratis onderdak te bieden. In ruil daarvoor hebben docenten en schoolleiders van de scholen gratis toegang tot...