Symposia

COMN organiseert jaarlijks 1 2 symposia op scholen van leden. Het bestuur van de school wordt gevraagd gratis onderdak te bieden. In ruil daarvoor hebben docenten en schoolleiders van de scholen gratis toegang tot het symposium.


Op 18 maart 2015 bood de Gooise Scholen Federatie gastvrijheid voor het 5e COMN-symposium met een inspiratielezing, masterpanel en workshops. Dit keer stond het (v)mbo en de begeleiding rondom loopbaanorintatie in de belangstelling. Tijdens de maaltijd en de borrel was er volop gelegenheid voor docenten, decanen, leidinggevenden en belangstellenden om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema dat hoog op de agenda staat van het beroepsonderwijs. Als experts op het gebied van LOB werkten belangeloos mee: Viola van Lanschot Hubrecht (SLO) en Metje Jantje Groeneveld (ECBO). Samen met APS en buro kLOBt deelden zij hun expertise met ons door het aanbieden van workshops. Masters die hun onderzoek deden over loopbaanorintatie, deelden eveneens hun kennis. Uitspraken over onderzoeksresultaten op het gebied van LOB, werden ondersteund door het verhaal van twee leerlingen Z&W en een mbo-student.


Het symposium ‘Leren van en met elkaar’ werd georganiseerd in Zwolle en mede mogelijk gemaakt door het Greijdanuscollege. Een gemleerd gezelschap bezocht deze bijeenkomst: trainers, coaches, docenten, onderzoekers, directeuren en projectleiders. Dagvoorzitter was Miranda Timmermans van het NRO. Zij nam diverse enthousiaste collega’s in haar kielzog mee die genspireerd luisterden naar de keynote-sprekers Wilfried Admiraal en Anje Ross.


Het derde symposium in Arnhem had als onderwerp: de ‘Onderzoekende docent’ op het Montessori-College in Arnhem (Quadraam). Ben van der Hilst als dagvoorzitter hield een warm pleidooi voor de activiteiten van COMN en sprak over praktijkonderzoek als een ‘onomkeerbare beweging’. Samen met Jelle Kaldewij, voorzitter van het NRO, ging hij in gesprek over de huidige stand van zaken binnen het onderwijs. Diverse COMN-masters waren hierbij aanwezig.

 

Het symposium in Amsterdam (Mediacollege) stond in het teken van ‘Onderwijskwaliteit’. Voormalig hoofdinspecteur van onderwijs dhr. Steur gaf zijn visie over wat hij onder onderwijskwaliteit verstond. Hij bleek het verrassend eens te zijn met George Lengkeek die persoonsvorming tot de hoofdtaak van het onderwijs rekende. Marc Mittelmeijer benadrukte de maatschappelijke taak die het onderwijs heeft om leerlingen voor te bereiden op de toekomstige maatschappij.Een videoverslag van de sprekers en van Rick Steur.


Het eerste COMN-symposium in Laren met als onderwerp ‘Academische Opleidingsschool’ trok veel bezoekers. Diverse masters namen hun collega’s en leidinggevenden mee om zich een beeld te vormen van hoe je toewerkt naar onderzoek doen binnen je school. Het motto was: ‘stilstaan om verder te komen’.

(more)