Word CoMN-lid

 

Opheffing COMN


Wanneer u genteresseerd bent in COMN-activiteiten of actief betrokken wilt worden, kunt u zich hier aanmelden als COMN-lid. Het lidmaatschap van COMN staat open voor masters die de opleiding Leren & Innoveren, MEBIT, Academisch of Professioneel Meesterschap hebben gevolgd of een soortgelijke onderzoeksmaster. Mensen die vanuit een andere achtergrond de doelstellingen van COMN een warm hart toedragen, kunnen zich opgeven als vriend van COMN.

Het lidmaatschap van COMN betekent mogelijkheden tot scholing (symposia, beschikbaarstelling van onderzoeksliteratuur, regionale inspiratiebijeenkomsten). Bij inschrijven hebt u recht op een gratis symposiumbezoek. Het inschrijfgeld is gratis. Jaarlijks wordt een bedrag van 25,- als contributie gevraagd. U hebt daarna recht op deelname aan symposia tegen sterk gereduceerde prijs (u betaalt alleen cateringkosten). Graag overschrijven op Triodos NL25TRIO0254716156 t.n.v. penningmeester COMN Amsterdam onder vermelding van uw naam, school/werkgever en factuurnummer.

Wij onderscheiden gewone leden en vrienden van COMN. Gewone leden hebben toegang tot de ALV (invloed op besluitvorming) en worden uitgenodigd vanuit hun expertise mee te werken aan het voorbereiden van activiteiten om kennis te delen. Vrienden van COMN hebben belangstelling voor de doelstellingen van de vereniging en werken samen met hun collega’s op school of vanuit een andere organisatie mee aan onderwijsverbetering. Ook zij kunnen inbreng hebben vanuit hun expertise.

Voor 25,- per jaar bent u vriend van COMN en wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten (symposia e.d.).