Over COMN

Opheffing COMN


 

Oprichting en doelgroep
COMN (Codriehoek comnmmunity of Masters NiME ) is opgericht in 2012 en trok aanvankelijk afgestudeerde NiME-masters van het Centrum voor Nascholing in Amsterdam (in samenwerking met de VU, UvA en HvA) die de opleiding Academisch en Professioneel Meesterschap aanbood. In het zuiden van het land waren het afgestudeerden op de Maastricht University met de opleiding MEBIT. NiME (Nederlands instituut voor Masters in Educatie) werd in juni 2012 opgeheven omdat haar missie om een sterke impuls aan onderwijsverbetering te geven, was volbracht. COMN staat sinds die tijd voor Community Onderwijs Masters Nederland en trekt ook leden vanuit Leren & Innoveren en soortgelijke onderzoeksmasters. Genteresseerden die vanuit een onderzoeksmatige houding streven naar verbetering van de onderwijspraktijk, zijn welkom als bijzonder lid. Voor adviezen raadpleegt COMN de Raad van Inspiratie. Dit zijn mensen die vanuit onderzoek, opleiding of bestuur zeer nauw bij het onderwijs(onderzoek) betrokken zijn.


De Raad van Inspiratie:

Marc Mittelmeijer (Quadraam, VO-raad), Jacquelien Bulterman (CHE), Ineke Schaveling (UVA), Marco Snoek (HvA), Wilfried Admiraal (ICLON ), Leo Deurloo (voorheen NiME), Wim Groot (MEBIT), Andr Koffeman (CNA) en Ben van der Hilst (voorheen CNA).


Missie
COMN wil verbetering van het onderwijs tot stand brengen door het verbinden van de wetenschap met de lespraktijk. Uitgangspunt is dat onderzoek en wetenschappelijk onderbouwen van de onderwijspraktijk belangrijke middelen zijn om deze onderwijsverbetering tot stand te brengen en tot een professionele instelling te komen. We werken vanuit een open, kritische en onderzoekende houding ten aanzien van onderwijsontwikkeling en streven naar het bundelen van krachten van de spelers in het onderwijsveld.

Visie
COMN is

  • een netwerk van gekwalificeerde leraar-onderzoekers voor collegiale consultatie, intervisie en permanente educatie;
  • een organisatie en belangenbehartiger van en voor leraar-onderzoekers en sterke speler bij onderwijskundig onderzoek en onderwijsontwikkelingen;
  • een specialistische kennisbank van en voor onderwijsonderzoek;
  • een adviesorgaan om schoolbesturen van advies, kennis en ervaring te voorzien met als doel om leraar-onderzoekers optimaal in te zetten.

Vanuit deze visie stelt COMN zich de volgende doelen:
1. Brede uitwisseling van kennis en ervaring
2. Stimuleren van het doen van onderzoek
3. Kwaliteitsborging van de onderzoeken te stimuleren
4. Positioneren van masters als teacher-leaders

Ad 1. Een brede uitwisseling van kennis en ervaring wordt gerealiseerd door de bevordering van contacten tussen de leden door het mogelijk maken van informatie-uitwisseling over onderzoeksactiviteiten van leden-leraar-onderzoekers. De vereniging onderhoudt een website met forum en organiseert congressen, seminars, symposia en soortgelijke evenementen waarbij leden en anderen presentaties en updates kunnen geven van hun wetenschappelijke activiteiten. De vereniging biedt daarmee ook een platform om onderzoeksplannen met elkaar te verbinden.

Ad 2. COMN benadert potentile opdrachtgevers zoals het ministerie van OCW, schoolbesturen, schoolleidingen, – teams en pedagogische centra met voorstellen voor en ideen over onderwijskundig onderzoek en gaat actief op zoek naar voorstellen van en ideen bij potentile opdrachtgevers.

COMN houdt zich voorts bezig met het actief verwerven van fondsen en subsidies om leden in staat te stellen onderzoek te verrichten naast hun primair lesgevende taak.

Ad 3. Stimulans kwaliteitsborging van de onderzoeken.

Ten einde de kwaliteit van kennis bij de leden en hun onderzoek op peil te houden, organiseert de vereniging symposia ed waar hoogleraren en andere experts worden uitgenodigd college te geven over actuele en relevante onderwijskundige en/of methodologische thema’s en/of resultaten.

Ad 4. Het positioneren van masters als teacher-leaders om hen de mogelijkheid te geven onderwijsontwikkeling op gang te brengen door in gesprek te gaan met schoolbesturen en hen bij georganiseerde activiteiten te betrekken.

Doelgroep

COMN wil zichtbaar zijn door en voor zijn leden. We richten ons hierbij op:

  • Docenten en management en schoolbesturen;
  • VO-raad, HBO-raad, MBO-raad, PO-raad;
  • OCW;
  • Universiteiten en Hogescholen in het algemeen en Masteropleidingen in het bijzonder.
(more)